Üniversite Öğrencilerinin Yaz Dönemi Stajları:

2018 Yılı Yaz Dönemi Staj Başvuruları Mart 2018’de  bu sayfada yer alacak Staj Başvuru Formu doldurularak alınacaktır. Üniversite Öğrencilerinin Yaz Dönemi Staj uygulaması ile ilgili detaylı açıklamalar Şubat 2018’de ilan edilecektir. Staj uygulaması 20 şer iş günlük 3 grup halinde gerçekleşecektir.

 Meslek Lisesi Öğrencilerinin Staj Programı:

3308 Sayılı Mesleki Eğitim Kanunu gereğince eğitim-öğretim yılı boyunca haftada üç gün uygulanan “Uzun Süreli Meslek Lisesi Stajları”dır. Yıllık kontenjanlar Şirketimizin ihtiyaçları doğrultusunda belirlenerek Mart-Nisan aylarında ilgili Meslek Lisesi Müdürlükleri’ne iletilmektedir. Staj yapacak öğrenciler, okul müdürlükleri tarafından belirlenerek Şirketimize bildirilir. Öğrenciler veya yakınları tarafından Şirketimize yapılacak doğrudan başvurular için işlem yapılmayacaktır.